CONDIŢII DE GARANŢIE

Garantia produselor comercializate pe site-ul deconfort.ro este de 12 luni de la data cumpararii.

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor din Legea 449/2003 modificată, şi OG 21/92 cu modificările şi completările ulterioare

1.  In cazul solicitării de reparaţii în garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte certificatul de garanţie având toate rubricile completate, împreună cu factura originală de cumpărare a produsului.

2.  Garanţia produselor nu acoperă accesoriile (site, cabluri electrice, furtune, capete dus, altele similare), consumabile (saci, filtre, perii, baterii, ş.a.m.d.), precum şi părţile casabile ale produsului (ex: carcasă) sau diverse defecte ce pot apare în urma transportului produselor, căderii sau lovirii acestora, descărcărilor electrice, variaţiilor de tensiune ale reţelei electrice sau în cazul conectării la o reţea de tensiune necorespunzătoare, sau de catre personal necalificat,  etc.

3.  Garanţia produselor nu acoperă lipsa unui accesoriu sau a vreunei părţi a produsului constatată după achiziţionarea acestuia. Intreţinerea curentă nu face obiectul garanţiei!!!

4.  Durata medie de utilizare este de 3 ani.

5.  Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.

6.  La cererea cumpărătorului se poate inlocui produsul aflat în termenul de garanţie, dacă nu poate fi reparat.

7.  Termenul de realizare a operaţiilor de reparare este de maxim 30 zile calendaristice.

8.  Produsele vor fi returnate, in cazul unor eventuale reparatii in ambalajul original. Nerespectarea acestei prevederi poate atrage anularea garantiei.

Nota: Produsele sau piesele defecte ce au fost înlocuite în perioada de garanţie, devin proprietatea S.C. CONFORT BUSINESS & SERVICES  S.R.L, detinatoarea domeniului www.deconfort.ro.

 

PIERDEREA GARANŢIEI

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia din condiţiile de mai jos;

1.  Neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii originale de cumpărare a produsului însoţite de prezentul certificat de garanţie având toate rubricile completate.

2.  Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în prospectele şi instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat cunoştiinţă.

3.   Nerespectarea parametrilor tehnici specificaţi în instrucţiunile de utilizare (Ex: tensiune de alimentare, presiune apă, temperatură mediu ambiant, personal necalificat, etc.).

4. Constatarea de către specialiştii unităţilor de service a faptului că defectul reclamat se datorează vinei cumpărătorului sau utilizarii incorecte.

5. Utilizarea produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute, sau suprasolicitarii aparatelor electrice.

6.  Schimbarea stării originale a produsului; păstrarea în condiţii improprii; expunerea la acţiunea substanţelor chimice, corozive, abrasive, umiditate, expunerea la intemperii.

7.  Montarea aparatelor electrice sau instalatiilor sanitare de catre persoane neatestate in aceste domenii si fara respectarea instructiunilor de montaj.

IMPORTANT! Reparaţiile efectuate de persoane / firme neautorizate de S.C. CONFORT BUSINESS & SERVICES  S.R.L asupra produsului, pot produce defecţiuni iremediabile şi conduc în mod automat la pierderea garanţiei. Pentru a evita aceste situaţii, efectuarea oricăror reparaţii/intervenţii/verificări se va face numai la unităţile service abilitate de S.C. CONFORT BUSINESS & SERVICES  S.R.L.